Pracovní stránky pro studenty FF UP

Historie projektu

Naratologické semináře se pod vedením J.H. realizují na FF UP každý školni rok, převážně v zimním semestru.

Naši uživatelé

Tyto stránky jsou určeny studentům FF UP, kteří navštěvují naratologické semináře.

Informace o vyučujícím

Odborný asistent na Katedře bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vystudoval filozofii a bohemistiku na FF UP, kde od r. 2001 vyučuje na katedře bohemistiky literárněteoretické disciplíny. v letech 2004-2006 působil na Katedře západní slavistiky FF v Zagrebu. V letech 2006-2007 pracoval rovněž v Oddělení teorie prózy ÚČL AV. Zabývá se naratologií, teorií interpretace textu a dějinami myšlení o literatuře. Přesycenost teorií léčí překládáním chorvatské a bosenské beletrie a ediční činností. V letech 1998-2013 byl šéfredaktorem literárně-filozofické revue ALUZE (www.aluze.cz). Publikoval mj. monografie Fokalizace. Analýza naratologické kategorie (Praha 2011) či Naratologie. Strukturální analýza vyprávění (spolu s T. Kubíčkem a P. Bílkem; Praha 2013).

 

Vyhledávání

Kontakt

Jiří Hrabal Katedra bohemistiky
Filozofická fakulta UP
Třída Svobody
771 80 Olomouc

Konzultační hodiny:
PO 8:45-9:45
ST 8:45-9:45